ไข้หวัดหมู

posted on 16 Jun 2009 05:03 by apinyasomya

“ ไข้หวัดหมู ” ที่เป็นข่าว ท่านรู้จักดีแค่ไหน ?

 

 ไข้หวัดหมูที่กำลังเป็นข่าว คืออะไร
จริง ๆ แล้วไข้หวัดหมูที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ ไม่ใช่ไข้หวัดที่ติดจากหมู แต่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ใหม่ ที่แพร่จากคนสู่คน และยังไม่ทราบแหล่งที่แน่ชัดว่ามาจากที่ใด แต่มีจุดเริ่มต้นของการระบาดที่ประเทศเม็กซิโก

ถ้าเช่นนั้น ควรเรียกโรคนี้ว่าอย่างไร
ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปของการเรียกชื่ออย่างเป็นทางการ ในเบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาแนะนำให้เรียกว่า “ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ที่ระบาดที่เม็กซิโก”

สาเหตุ
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ ที่มีการกลายพันธุ์ และไม่เคยพบมาก่อน

การแพร่กระจาย และติดต่อ
การติดต่อเช่นเดียวกับโรคหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ได้แก่
การไอ หรือจามรดกัน
หายใจเอาเชื้อไวรัสที่ปะปนอยู่ในฝอยละออง น้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ ซึ่งเกิดจากการไอ
จามของผู้ป่วย และฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ
สัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะ โดยการหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้หรือของร่วมกับผู้ป่วย บุคคลอื่น และเครื่องใช้ในที่สาธารณะ เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ลูกบิดประตู ราวโหนบนรถเมล์ ราวบันได แล้วใช้มือที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสมาขยี้ตา แคะจมูก และเข้าปาก

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ใหม่ มีอาการอย่างไร
มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38 องศา) ร่วมกับ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดหัว อ่อนเพลีย ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจพบภาวะหายใจผิดปกติ (หอบ หายใจลำบาก)

เมื่อใดจึงจะสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ สายพันธุ์ใหม่
เมื่อมีอาการดังกล่าวร่วมกับ มีการเดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อภายใน 1 สัปดาห์ ได้แก่ เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา (รัฐแคนซัส เท็กซัส แคลิฟอเนีย นิวยอร์ค และโอไฮโอ) นิวซีแลนด์ และแคนาดา

โรคนี้มีอาการรุนแรงแค่ไหน
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาการมักไม่รุนแรงเหมือนไข้หวัดใหญ่ทั่วไป จากการรายงานในขณะนี้อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำ

เมื่อเป็นแล้ว สามารถรักษาได้หรือไม่
ส่วนใหญ่แล้วโรคมักจะหายได้เองเหมือนไข้หวัดใหญ่ธรรมดา ในรายที่มีอาการรุนแรงสามารถใช้ยาต้านไวรัส เพื่อช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะสามารถติดโรคนี้ได้หรือไม่
มีโอกาสติดโรคได้เท่ากับผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องจากวัคซีนในปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันโรคนี้ได้

สามารถกินหมูได้หรือไม่
สามารถกินเนื้อหมูที่ปรุงสุกแล้วได้ตามปกติ เนื่องจากยังไม่มีรายงานการติดเชื้อจากการกินเนื้อหมู

ถ้าท่านมีไข้ น้ำมูก ไอ ปวดเมื่อยตามตัว หรือไข้หวัดใหญ่ ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร
ไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ถ้ามีอาการควรปฏิบัติตัวดังนี้
- พักผ่อนอยู่กับบ้านและนอนหลับให้เพียงพอ และควรแยกห้องนอน เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
- ไม่ไอ จาม รดผู้อื่น ใช้ผ้าปิดปากและจมูกป้องกันทุกครั้งเวลาไอ หรือจามหรือสวมหน้ากากอนามัย
- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำทุกครั้งหลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ
แต่กรณีเคยไปประเทศที่มีการระบาด ร่วมกับอาการดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์

ผู้ที่ยังไม่ป่วยต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- ล้างมือบ่อย ๆ ให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำ
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคต้องทำอย่างไร
ให้รีบมาพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด เอ (H1N1)
สถานการณ์
 

ตามที่มีรายงานการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่และปอดบวมในประเทศเม็กซิโก ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2552 และทวีความรุนแรงมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผู้ป่วยรวม 854 ราย เสียชีวิต 59 ราย และจากการเก็บตัวอย่างผู้ป่วยรวม 50 ราย ส่งตรวจพบว่า 17 ราย เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด เอ สายพันธุ์ เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของคน ที่มีสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่ในหมูผสมอยู่ด้วย ต่อมายังพบผู้ป่วยด้วยเชื้อเดียวกันนี้อีก 7 ราย ในรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเม็กซิโก แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต
การติดต่อและการป้องกัน
เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นี้ มีการแพร่ติดต่อเช่นเดียวกับโรคไข้หวัดใหญ่ในคนโดยทั่วไป คือเชื้อที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แพร่ไปยังผู้อื่นโดยการไอหรือจามรดกันในระยะใกล้ชิด หรือติดจากมือและสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ และเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา ไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมู ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ มีน้ำมูก หากป่วยและมีอาการดังกล่าว ควรสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน หรือสถานที่แออัด ประชาชนทั่วไปควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผัก ผลไม้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ งดดื่มเหล้า ล้างมือบ่อยๆ

ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในเม็กซิโกติดต่อได้อย่างรวดเร็วทางอากาศจากมนุษย์สู่มนุษย์ ไม่ใช่จากหมูสู่มนุษย์ ดังนั้น
ไม่จำเป็นต้องหวาดผวากินเนื้อหมูหรือผลิตภัณฑ์จากหมู ขอให้กินแบบปรุงสุก เพราะเชื้อไวรัสร้ายไม่ซึมผ่านเข้ากล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อของหมู แต่ก็จำเป็นต้องเฝ้าติดตามอาการป่วยไข้หวัดของหมูเลี้ยงและคนเลี้ยงหมูอย่าง ใกล้ชิด อาการป่วยของหมูติดเชื้อไข้หวัดคล้ายกับมนุษย์ คือ มีไข้ ไอ เจ็บคอ บ้างมีอาการอาเจียนและท้องเสีย หากสุขภาพแข็งแรงอาการป่วยอาจทุเลาได้ภายใน 3 - 5 วัน แต่ถ้าร่างกายอ่อนแอ อาจขยับขั้นป่วยด้วยโรคปอดบวมอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในที่สุด การติดเชื้อไข้หวัดหมูเกิดได้จากผู้ป่วยถ่ายทอดสู่บุคคลใกล้เคียงโดยตรงจาก การไอหรือจามรดหน้าผู้อื่น หลังได้รับเชื้อไวรัสร้าย ถ้าผู้รับเชื้อร่างกายอ่อนแอ อาการของโรคจะเริ่มแสดงอาการภายใน 7 วันหรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่ามีภูมิคุ้มกันร่างกายดีแค่ไหน


โรคนี้ไม่ติดต่อจากการกินเนื้อหมู จึงสามารถบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงสุกได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่แนะนำให้กินเนื้อหมูดิบ เพราะจะทำให้ติดโรคอื่นๆเช่นพยาธิได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่สามารถรักษาโรคนี้ได้ ซึ่งมีเพียงพออยู่แล้ว ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีรายงานผู้เสียชีวิตในประเทศเม็กซิโก แต่เชื้อนี้มียาต้านไวรัสที่รักษาได้ นอกจากนี้ไทยยังมีระบบที่ใช้ตลอดปี คือการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวมเพื่อคัดกรองหาโรคไข้หวัดนก ซึ่งสามารถเพิ่มเติมรองรับใช้กับโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ได้

การรักษา
แพทย์ระบุ ปัจจุบันมียาแก้หวัดที่ได้รับการอนุมัติ รักษาไข้หวัดในสหรัฐฯ 4 ชนิด แต่ที่น่าวิตก คือ ไวรัสไข้หวัดหมูชนิดนี้ต้านยาทาน ได้แล้ว 2 ชนิด อีก 2 ชนิด ที่ยังพอใช้ได้ผล คือ "ทามิฟลู" กับ "เรเลนซา" คำแนะนำดีที่สุดเวลานี้คือ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือด้วยน้ำยาผสมแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์ ปิดปากและปิดจมูกเมื่อไอหรือจามทุกครั้ง หลีกเลี่ยงสัมผัสตัวผู้ป่วย หรือหากรู้ว่าตัวเองป่วย ควรอยู่ห่างจากบุคคลอื่น
นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขอยืนยันให้ประชาชนไทยสบายใจว่า จนถึงขณะนี้ ประเทศไทยยังไม่เคยพบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ดังกล่าว และจากการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ต้นปี 2552 -ปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 3,159 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งไม่แตกต่างกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2551 อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการเฝ้าระวังโรค รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือ ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย การเตรียมเครื่องมือและเวชภัณฑ์ ตลอดจนการเดินทางระหว่างประเทศ โดยประสานงานกับองค์การอนามัยโลกและศูนย์ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดด้วย


ทั้งนี้ ข้อมูลเบื้องต้นจากการสอบสวนโรคบ่งชี้ว่า ไข้หวัดใหญ่เอช 1 เอ็น 1 เป็นการติดต่อจาก
คนสู่คนและทำให้มีผู้เสียชีวิต ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำลังพิจารณาให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศ ดังนั้น ผู้ที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศเม็กซิโก รวมทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียและเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงควรติดตามสถานการณ์และคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดต่อไป

                                                      อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ นะคะ

edit @ 16 Jun 2009 05:29:15 by